Kiropraktik

En kiropraktor är en specialist på att undersöka och behandla besvär i kroppens rörelseapparat dvs. muskler, senor, ligament och bindväv m.m.

Kiropraktik är en manuell terapi där kiropraktorn arbetar med sina händer som främsta redskap. Den vanligaste behandlingstekniken som kiropraktorn använder är HVLA-manipulation då kiropraktorn ger en impuls mot en specifik led med en kontrollerad hastighet, rörelse och kraft. Detta i syfte att påverka ledens receptorer vilket bl.a. leder till ökad rörlighet i leden samt minskad smärta. Kiropraktorer anses vara den yrkesgrupp som är bäst på att utföra HVLA-manipulationer. Utöver HVLA-manipulation använder sig kiropraktorn även av bl.a. mjukdelsbehandling, rehabiliteringsträning och ergonomisk rådgivning.

Vanliga sökorsaker är stelhet, trötthet och smärta i leder och muskler, ryggont, nackspärr, ischias och huvudvärk. Skador/smärta som uppkommit i samband med arbete, idrott eller bara har uppkommit spontant.

Tanken med behandlingen är att kroppen ska få så bra förutsättningar som möjligt att läka sig själv.

Kiropraktor är idag en skyddad titel och får endast användas av personer med en kiropraktorlegitimation som har utfärdats av socialstyrelsen. För att kunna få en svensk kiropraktorlegitimation så krävs examen från godkänd utbildning samt ett års praktiktjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård. Utbildningen till kiropraktor är fem år lång.

Varför är kiropraktik en så bra behandlingsmetod för smärtor i rörelseapparaten?

Kiropraktorn behandlar inte bara symtomen utan även den bakomliggande orsaken och oftast så märks en klar förbättring direkt efter behandlingen.

Är kiropraktik en säker metod?

Kiropraktik är en mycket säker metod. Det är extremt ovanligt med allvarliga komplikationer.

De vanligaste överreaktionerna är att det kan bli lokal ömhet och att man känner sig trött efter behandlingen. Detta är ofarligt och snabbt övergående.

Finns det någon åldersgräns för att behandlas?

Nej, det finns ingen åldersgräns, varken en övre eller nedre.

Kan alla personer behandlas på samma sätt?

Nej, vissa personer kan på grund av vissa tillstånd t.ex. inte behandlas med HVLA-manipulation. Vissa personer kan ha allvarliga tillstånd som måste behandlas av läkare. En legitimerad kiropraktor har en gedigen utbildning inom differentialdiagnostik och vet när en patient måste ha annan vård.

Behandlar kiropraktorer bara ryggar?

Kiropraktorn behandlar besvär i hela rörelseapparaten dvs. även bl.a. knän, fötter, händer, käke, höft, bäcken, nacke, axlar/skuldror och armbågar m.m. samt självklart ryggar.

Kan kiropraktorn behandla huvudvärk?

Ja, om huvudvärken är av spänningstyp så kan den behandlas effektivt av kiropraktorn därför att då behandlas inte bara symtomen utan även den bakomliggande orsaken.

Vad är det som knakar?

När en HVLA-manipulation görs mot en led så ändras trycket inne leden och en gasbubbla kan bildas som imploderar vilket ger upphov till knakljudet.

Om det inte knakar har behandlingen misslyckats då?

Det måste inte alltid knaka vid en behandling. Syftet med HVLA-manipulationen är att få en effekt på leden. Det är detta som är det primära. Knakljudet är ett ljud som kan uppkomma i vissa fall men behöver inte alltid uppkomma.

Boka tid

För tidsbokning ring 073-527 38 55.

Jour

Jourtider finns kvällar och helger för akuta besvär, pris 600 kr per behandling. Ring mig på telefon 073-527 38 55 för bokning av jourtider kvällar och helger.

Kontakt
Leg kiropraktor Mattias Hillesö
telefon: 073-527 38 55
mattias@hillesokiropraktik.se
Besöksadress:

Rudbecks väg 143c
Sollentuna, Edsberg.

Visa karta